Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe Wydziału Zarządzania

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Polsko-Amerykański Program Studiów MBA

Szczegóły
Kod ZP08_MBA
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 25
Czas trwania 1.10.2021-21.05.2023
Adres komisji rekrutacyjnej dagmara.krupinska@uni.lodz.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 8:30-16:30
Adres WWW https://pam.uni.lodz.pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (23.06.2021 12:00 – 25.09.2021 23:59)

Polsko-Amerykański Program Studiów MBA

Opis studiów

Studia MBA są profesjonalnym, międzynarodowym standardem w edukacji  menedżerskiej. Program skupia się na dostarczaniu możliwości indywidualnego rozwoju zawodowego oraz wspiera studentów w rozwijaniu postaw przedsiębiorczych, gotowości do podjęcia zmiany, determinacji i motywacji oraz zdolności identyfikowania swojego biznesu na nowo. Wspólnym mianownikiem wszystkich zmian jest technologia, innowacje,a także metody zarządzania pozwalające na budowanie i skalowanie  biznesu. Takich umiejętności nabywają studenci naszego programu MBA. 


Polsko-Amerykański Program studiów MBA

 

Zasady przyjęć 

Wymagania od kandydatów:

 • minimum ukończone studia I- go stopnia,
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe (kierowanie wyodrębnioną w strukturze  komórką organizacyjną lub  zespołem pracowników, np. projektem  w ramach  struktury  organizacyjnej  firmy),
 • dobra znajomość języka angielskiego,  pozytywny wynik z egzaminu wstępnego.

Egzamin wstępny na studia MBA obejmuje:

 • test z języka angielskiego,
 • test psychologiczny,
 • test typu GMAT (w języku angielskim),  rozmowę kwalifikacyjną (w języku polskim i  angielskim).

Termin egzaminu wstępnego ustalamy indywidualnie.

 

Wymagane dokumenty

 • Personal Statement w języku angielskim
 • CV w języku angielskim
 • formularz aplikacyjny ze wstrony www.pam.uni.lodz.pl
 • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej (800 PLN)
 • kopia dyplomu ukończenia  studiów                                                                                                                                                                                 

 

Organizacja zajęć

 • Czas trwania studiów: 20 miesięcy, XXIV edycja startuje od października 2021 do maja 2023
 • Liczba godzin: 477
 • Języki wykładowe: polski (ok. 70%), angielski (ok. 30%)
 • Tryb nauki: formuła blended learning
 • weekendowe sesje stacjonarne*
 • synchroniczne sesje online
 • uniwersytecka platforma moodle wspierająca zajęcia
 • baza nagrań oraz materiałów z zajęć

Studia realizowane będą w formie zjazdów weekendowych:

 • w piątki w godzinach 17.00- 20.15 - synchroniczne sesje  online
 • w soboty (w godzinach 9:00- 16:00) - sesje stacjonarne* 
 • w niektóre niedziele (w godzinach 9:00- 14:15) - sesje stacjonarne*
 
 
Terminy i sposób rekrutacji
 
 • I okres rekrutacyjny   1.02 - 31.03.2021
 • II okres rekrutacyjny  1.04 - 30.06.2021
 • III okres rekrutacyjny 1.07 - 25.09.2021

 Jak rekrutować na studia MBA:

 • elektronicznie (przesłanie zeskanowanych dokumentów do Biura Programu Studiów MBA na adres: pam@uni.lodz.pl lub pod adres Koordynatora ds. studiów MBA dagmara.krupinska@uni.lodz.pl)
 • osobiście (dostarczenie dokumentów w formie papierowej do biura studiów MBA (pokój 140, Wydział Zarządzania UŁ, ul.Matejki 22/26 w Łodzi)
 • pocztą tradycyjną (przesłanie dokumentów w formie papierowej pod adres: Polsko-Amerykański Program Studiów MBA, Wydział Zarządzania UŁ, ul.Matejki 22/26 w Łódź)

 

Opłaty za studia

Cena za studia MBA obejmuje:

 • udział w zajęciach
 • udział w koszcie jednego egzaminu certyfikującego (ACCA, IPMA, CIM) do wysokości 1500 PLN wraz z udziałem w kursie przygotowawczym
 • koszt udziału w jednym kursie na platformie MOOC
 • koszt testu Facet5
 • podstawowe materiały szkoleniowe

Koszty udziału w studiach MBA:

 • 800 PLN - opłata rekrutacyjna
 • 31.500 PLN - koszt udziału w 24.edycji studiów MBA, płatne na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego (istnieje możliwość płatności ratalnej)
 • 2.200 PLN - koszt udziału w zagranicznej sesji wyjazdowej - International Study Tour (w zależności od destynacji, koszty te mogą ulec zmianie)
 • ok.2.500 USD - koszt fakultatywnego programu certyfikującego Management Concepts, płatne na rzecz Amerykańskiego Partnera - Minot State University (płatne jednorazowo, nie później niż do stycznia 2022)

Zniżki:

 • Kandydaci przyjęci na studia w I okresie rekrutacji otrzymują możliwość skorzystania z funduszu stypendialnego*, zwrot kosztów opłaty aplikacyjnej.
 • Natomiast kandydaci przyjęci na studia w II okresie rekrutacji otrzymają możliwość skorzystania z funduszu stypendialnego*, zwrot 50% kosztów opłaty aplikacyjnej.

Aby wziąć udział w egzaminie wstępnym na studia MBA należy uiścić opłatę rekrutacyjną na poniższy numer rachunku bankowego:

Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź

BANK PEKAO S.A. - II O/ŁÓDŹ, nr konta: 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851

W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko z dopiskiem "opłata rekrutacyjna 24.edycja MBA"

 

Fundusz stypendialny na studia MBA przysługuje osobom, które spełnią jednocześnie wszystkie poniższe warunki:

 • zostały przyjęte na studia MBA w I lub II okresie rekrutacji,
 • finansują koszty studiów MBA w 100% indywidualnie jako osoba fizyczna,
 • w ramach egzaminu wstępnego zaliczyły test z języka angielskiego,
 • w ramach egzaminu wstępnego uzyskały z testu GMAT wynik pozytywny na min. 65%

*Fundusz stypendialny obowiązuje do wyczerpania zgromadzonych na nim środków

 

Biuro Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów MBA

Dagmara Krupińska

Wydział Zarządzania UŁ

ul. Matejki 22/26

90-237 Łódź

dagmara.krupinska@uni.lodz.pl

Tel: +48 519 646 572 / +48 42 635 49 57